ผลการแข่งขัน

5 AUG 2019

Knight Trading Club

3 : 3

Inferno

Activity

Thanak Rattanopastkul

0 : 1

Kopkrit Saikhiao

Activity/Used

Suchat Sutaisong

1 : 0

Kantorn Lookrak

Distance

Thanawan Techasai

0 : 1

Kittipong Pitakchotiwong

Average Distance

Somyot Kensuk

1 : 0

Nattawat Puntachot

Profit

Tacha Kumcha

1 : 0

Adiluck Sawattavon

Profit/Used

Alain Ammaryn Rukchoo

0 : 1

Padungsak Beakratok