ผลการแข่งขัน

30 SEP 2019

Navy AB

6 : 0

Inferno

Activity

Nipon Samruamjit

1 : 0

Adiluck Sawattavon

Activity/Used

Kok Malaaisri

1 : 0

Kittipong Pitakchotiwong

Distance

Thirathat Tangsrivorranan

1 : 0

Jakkrit Jusakul

Average Distance

Pheerawat Juntasin

1 : 0

Nitiphong Nirachornkul

Profit

Dissayapol Thotsongtham

1 : 0

Arnon Fankham-ai

Profit/Used

Nutchanon Juntara-o-tan

1 : 0

Nattawat Puntachot