ผลการแข่งขัน

27 JAN 2020

Lazy Trader

5 : 1

Inferno

Activity

Kantaphon Bootwong

1 : 0

Adiluck Sawattavon

Activity/Used

Nattapon Chuekamhod

1 : 0

Suppawich Srikanta

Distance

Putthamath Duanganan

1 : 0

Damrongsak Kham-ai

Average Distance

Borworn Panklang

0 : 1

Padungsak Beakratok

Profit

Jatuphon Tungsiriwattanawong

1 : 0

Chutipong Thanathampithak

Profit/Used

Sutee Satipa

1 : 0

Nattawat Puntachot