ผลการแข่งขัน

07 OCT 2019

Inferno

1 : 5

Eleph

Activity

Poomrapee Thongsena

0 : 1

ธีรชัย รัตนบัณฑิตสกุล

Activity/Used

Kittipong Pitakchotiwong

0 : 1

Sippavit Kittirattanadul

Distance

Jakkrit Jusakul

0 : 1

Kumpanat Boonrod

Average Distance

Prapaipim Prayongam

0 : 1

Akkarawat Mansap

Profit

Chutipong Thanathampithak

0 : 1

Tripol Pasupongsakorn

Profit/Used

Nattawat Puntachot

1 : 0

EAKAWIT WONGTIDA