บทความทั้งหมด(Day: April 19, 2020)

Inverse Future VS Future Bitcoin

ก่อนเทรดควรทำความเข้าใจกับฟิวเจอร์คอนแท็ค สัญญาฟิวเจอร์ หมายถึง สัญญาที่ไม่ใช่คู่สัญญาอินเวอส์แบบ BTC / USD ที่ไม่มีวันหมดอายุแต่สัญญาฟิวเจอร์จะมีวันระบุในสัญญาอย่างชัดเจน มันมีบ้างอย่างที่ต่างกันระหว่างเทรดสปอร์ตกับเทรดสัญญาอินเวอร์มันจะเข้าใจง่ายขึ้นถ้าเริ่มดูโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมและลิเวอร์เลต การลอง(long)สัญญาฟิวเจอร์และสัญญาสปอร์ต

อ่านต่อ »